ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (MCL)


Bioscrubber

วิสัยทัศน์


เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ, พลังงานสะอาด และ พลังงานทดแทน

เกี่ยวกับองค์กร


สำหรับประเทศไทย การพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดน้ำเสียจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบในด้านลบกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งทางภาครัฐ และเอกชนได้ตื่นตัวในการหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา และหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ การใช้ระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Treatment หรือ AD)

ระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจนไม่เพียงแต่บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนด้านพลังงานที่ต่ำกว่าระบบเติมอากาศ แต่ยังสามารถที่จะสร้างพลังงานออกมาในรูปความร้อนจากเชื้อเพลิงทางชีวภาพที่เราเรียกกันว่าก๊าซชีวภาพ ( Biogas) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบ AD สามารถที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบการใช้ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ หรือที่เรียกกันว่า พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด คือบริษัทที่ให้คำปรึกษา และรับเหมาก่อสร้างระบบ AD ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย โดยตลอด 6 ปีของการดำเนินงาน บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ให้คำปรึกษาและก่อสร้างระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน ขนาดใหญ่ ที่ผลิตก๊าซชีวภาพ มากกว่า 10 โครงการ ให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิต Biodiesel และ โรงงานผลิตเอทานอล เป็นต้น หัวใจความสำเร็จของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด คือระบบ Modified Covered Lagoon ที่เป็นเทคโนโลยี ซึ่งถูกออกแบบให้มีการทำงานที่ง่าย ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพที่สูง ด้วยต้นทุนการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบที่ต่ำกว่าระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพ ชนิดอื่นๆ

ข่าวและกิจกรรม


Premier Energy บริษัทสายเลือดไทย กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 100,000 ลบ.ม./วัน
    Premier Energy บริษัทสายเลือดไทย ประสบความสำเร็จ ในการก่อสร้าง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 100,000 ลบ.ม./วัน โดยก่อสร้างในพื้นที่ 30 ไร่ของโรงงานเอทานอล EPC ตั้งอยู่ที่อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ..
อ่านต่อ ... อัพเดท:18 ธ.ค. 2556

ผู้เข้าชม 0028248
x
อาทิตย์ 22 ตุลาคม 2560